Testoจะทำยังไง

บอย โกสิยพงษ์

Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

ร้องโดย ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจ What what will i do will i do will i do...

คิดว่า(มัน)เป็นเพียงแค่ความฝัน ไม่เคยหวัง ไม่เคยคิดจริงจังอะไร แค่แอบหลงรักเธอเล่นๆ ตามลำพังข้างเดียวในหัวใจ แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉันมันหยุดไม่อยู่ What what will i do will i do will i do... รู้ดีว่าไม่ควรฝัน ไม่ควรหวัง ไม่ควรคิดจริงจังอะไร แม้ว่าเธอไม่เคยบอก ฉันก็รู้ดีว่าเธอมีใคร แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉัน... อยากจะขอบอก อยากที่จะ(ร้อง)บอก อยากจะเปิดเผย อยากจะเฉลย อยากจะเปิดใจเลยตรงๆ ไม่ต้องหลอก ว่าฉันนั้นต้องเจ็บปวดขนาดไหนที่ต้องพูด และต้องฝืนแกล้งทำตรงกันข้ามกับหัวใจ ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าจากนี้หัวใจฉันหยุดไม่อยู่

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Musixmatch per Spotify e
Apple Music è disponibile ora
per il tuo computer

Scarica adesso