TestoSoft Touch With Your Love

ชมพู่ อารยา

  • Autori del testo:
Ultima modifica il: 21 luglio 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

แววตาที่เธอมองฉัน ราวกับคนสำคัญไม่เหมือนมองใครๆ และเวลาเธอเคียงข้างฉัน

ราวกับเธอรับรู้ความในใจ อาจมีร้อยถ้อยคำที่อ่อนหวาน แทนความรักที่ใครมีให้แก่กัน แต่ว่าความรักที่เธอให้กับฉัน ไม่ต้องมีสักคำก็ยังรู้สึกมากมาย เพียงแค่เธอวางมือสัมผัส (อุ่นถึงจิตใจ) เป็นอะไรดีๆ แค่มีเธอ (ไม่ต้องมีใคร) เป็นความสุขที่ส่งผ่านความรักส่งจากใจให้กับฉัน Baby Soft Touch With Your Love ใครเลยที่มองเห็นสิ่งที่ตัวฉันเป็นได้เหมือนเธอเข้าใจ ขอบคุณที่ไม่ห่างไกล จับมือฉันเช่นนี้ไปนานๆ อาจมีร้อยถ้อยคำที่อ่อนหวาน แทนความรักที่ใครมีให้แก่กัน แต่ว่าความรักที่เธอให้กับฉัน ไม่ต้องมีสักคำก็ยังรู้สึกมากมาย เพียงแค่เธอวางมือสัมผัส (อุ่นถึงจิตใจ) เป็นอะไรดีๆ แค่มีเธอ (ไม่ต้องมีใคร) เป็นความสุขที่ส่งผ่านความรักส่งจากใจให้กับฉัน Baby Soft Touch With Your Love หากเวลาใดร้อนรนเธอคือฝนที่คอยชโลมใจ อ้อมแขนคู่นั้นคอยปลอบโยน ไม่เคยเปลี่ยนไปต่อเติมแรงใจให้เสมอ เพียงแค่เธอวางมือสัมผัส (อุ่นถึงจิตใจ) เป็นอะไรดีๆ แค่มีเธอ (ไม่ต้องมีใคร) เป็นความสุขที่ส่งผ่านความรักส่งจากใจให้กับฉัน Baby Soft Touch With Your Love รักเธอช่างมีความหมาย มีความหมาย รักของเธอ Soft Touch With Your Love

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

One place, for music creators.

Get early access