Testoשיר לשלום

להקת הנח"ל

  • Autori del testo:
Ultima modifica il: 28 agosto 2020
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile

תנו לשמש לעלות לבוקר להאיר הזכה שבתפילות

אותנו לא תחזיר מי אשר כבה נרו ובעפר נטמן בכי מר לא יעירו לא יחזירו לכאן איש אותנו לא ישיב מבור תחתית אפל כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון ולא שירי הלל לכן רק שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה תנו לשמש לחדור מבעד לפרחים אל תביטו לאחור הניחו להולכים שאו עיניים בתקווה לא דרך כוונות שירו שיר לאהבה ולא למלחמות אל תגידו יום יבוא הביאו את היום כי לא חלום הוא ובכל הכיכרות הריעו רק שלום לכן רק שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה תנו לשמש לעלות לבוקר להאיר הזכה שבתפילות אותנו לא תחזיר אל תגידו יום יבוא הביאו את היום ובכל הכיכרות הריעו רק שלום לכן רק שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה אוואוואוואוואוואוו אוואוואוואוואוו לכן רק שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום...

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

Sincronizzato daMike Ely

One place, for music creators.

Get early access