Testoגן השקמים

אריק סיני

  • Autori del testo:
Ultima modifica il: 6 novembre 2017
Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
Questi testi sono in attesa di revisione
Se trovi errori, ti preghiamo di aiutarci correggendoli.

היה היו כאן פעם שקמים, חולות מסביב וגם נוף. העיר תל אביב של אותם הימים

היתה בית בודד על החוף. ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שקמים אז בצל, וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה: "הי ילל". כן, זהו, כן, זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים. כן, זהו, כן, זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים. גדלה תל אביב מסביבה פרוורים הכל בה תוכנן ונבדק. נבנו בה כבישים נשכחו השקמים והלבין אז ראשם מאבק. הכל כאן נבנה בקצבו של הדור - חנויות ובתי שחקים, אך רק אם נפנה מבטנו אחור, ניזכר בשקמים ירוקים. כן, זהו, כן, זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים. כן, זהו, כן, זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים. היום השקמים נעלמו ואינם - רק שלט את שמם עוד מזכיר, כמה ציפורים וספסל מיותם ניצב בליבה של העיר. ומושך הוא אליו, כשהערב יורד ונושרים מן העץ העלים, קבצן מן הרחוב או הלך בודד או זוג צעירים אוהבים. כן, זהו, כן, זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים.

Nessuna traduzione disponibileNessuna traduzione disponibile
  • 0

Ultime attività della community

One place, for music creators.

Learn more