Paroles219: Juicht aarde, juicht…

Stichting Opwekking

Dernière mise à jour le: 12 mars 2019
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht,

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God: erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen die Hij voedt en weidt; Een volk, tot zijne dienst bereid. Gaat tot zijn poorten in met lof, Met lofzang in zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, Prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

  • 0

Dernières activités

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant