ParolesBaxando t'a escuela

Ronda de Boltaña

Dernière mise à jour le: 8 juillet 2020
1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Ta Boltaña he de baxar Dende Silbes a estudiar, O maitin prenzipia ya a dispertar.

Dando trucos con o piet, Blincaré de tres en tres, O tozuelo me fa cuentas d'o rebés. O morral ye plen de libros Y ficau en o pochón O recau qu'en casa nuestra me dán. A gramatica y a istoria Cheografia u relixión, Biellas paxinas ¡Que emporcadas ban! ¡Que nieba, que nieba, A cara se me chela! ¡Ascape, ascape, Tenemos que plegar! Luego ta Boltaña O maistro mos carraña, Se torna prou furo Y mos clama "chabalins". Dos bezes en os didos M'ha trucau a palmeta Por charrar en a fabla Que ye d'o mio lugar. Debán d'os mios amigos Que charran castellano D'as antigas parolas M'en fan abergoñar. A burla m'han feito No he estudiau muito tiempo Pos mi pai me manda As güellas paxentar; A fosca cozina Con os mixins denzima, Me ye imposible Poder-me conzentrar. En rematar a clase A brenda mos minchamos, Arredol d'a gran mesa D'o biello profesor. En a estufa se creman Os leños que he trayiu, Rustidas as tortetas Sapen muito millor. De tardada y al tornar Chunto a l¨Ara he de pasar Por o puen que m'endreza ta o lugar. O camín he de puyar, Me prenzipio a xorrontar, Boi cantando y as bruxas s én iran. En os güellos de mi mai A tristura creigo bier Mil periglos piensa puedo correr. A mi pai en o treballo Güei le tiengo que aduyar Luego plega ña ora d'ir a zenar En a olla bulle a sopa Que acotrazia con amor Mai en fa que tot me sepa millor. Ya en o leito cuan m'aduermo Siento en suenios o cantar D'ixe gallo que me ba a dispertar

1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles
  • 0

Dernières activités

Synchronisées parFely Trasobares
Traduites parporterico 77

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant