Paroles et traductionStand by you

Marliza Punzalan

Dernière mise à jour le: 24 septembre 2020
3 traduction disponible ||| 3 traductions disponibles3 traduction disponible ||| 3 traductions disponibles

Paroles originales

tchequeTraduction en Tcheque

The hurt in your eyes will never disguise the sparkle lived there before
Ta bolest v tvých očích nikdy nenahradí tu jiskru, jež tam dříve žila
And I know that you're so much more
A vím, že jsi mnohem víc
Than you're showin'
Než ukazuješ
The clouds in your head will bring it in tears but I will catch every drop
Ta oblaka v tvé hlavě přinesou slzy, ale já chytím každou kapku
Even if it don't ever stop
I kdyby to nikdy nepřestalo
Cause you're worth it, worth it
Protože za to stojíš, stojíš
When you fight for every breath
Když bojuješ za každý dech
And the waves are overhand
A vlny máš nad hlavou
Let me lay your mind to rest
Dovol mi položit tvou mysl, aby odpočívala
I will stand by you
Budu při tobě stát
When all of your dreams are shattered
Když jsou všechny tvé sny roztříštěné
And your world is left in tatters
A tvůj svět je na cáry
When you're lost we're lost together
Když jsi ztracený, jsme ztraceni spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
If black is your brightest colors
Jestliže je tvoje nejzářivější barva černá
If hurt is your only lover
Jesliže je bolest tvůj jediný milenec
When you fight, we fight together
Když bojuješ, bojujeme spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
The war in your head will shoot you down dead
Válka v tvé hlavě tě sestřelí mrtvého
So don't even try to win
Takže se ani nesnaž vyhrát
Is it worth it all in the end
Nakonec to bude stát za to
I don't think so
Nemyslím si
Try to embrace the lines on your face
Snaž se přijmout rysy svého obličeje
The story of who you are
Příběh toho, kdo jsi
Cause I love what I've read so far
Protože zbožňuju to, co jsem zatím přečetla
I mean it, I mean it
Myslím to vážně, myslím to vážně
When you fight for every breath
Když bojuješ za každý dech
And the waves are overhand
A vlny máš nad hlavou

I'll stand by, I will stand by youMarliza Punzalan

Let me lay your mind to rest
Dovol mi položit tvou mysl, aby odpočívala
I will stand by you
Budu při tobě stát
When all of your dreams are shattered
Když jsou všechny tvé sny roztříštěné
And your world is left in tatters
A tvůj svět je na cáry
When you're lost we're lost together
Když jsi ztracený, jsme ztraceni spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
If black is your brightest colors
Jestliže je tvoje nejzářivější barva černá
If hurt is your only lover
Jesliže je bolest tvůj jediný milenec
When you fight, we fight together
Když bojuješ, bojujeme spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
When you fight for every breath
Když bojuješ za každý dech
And the waves are over head
A vlny máš nad hlavou
Let me lay your mind to rest
Dovol mi položit tvou mysl, aby odpočívala
I will stand by you
Budu při tobě stát
When all of your dreams are shattered
Když jsou všechny tvé sny roztříštěné
And your world is left in tatters
A tvůj svět je na cáry
When you're lost we're lost together
Když jsi ztracený, jsme ztraceni spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
If black is your brightest colors
Jestliže je tvoje nejzářivější barva černá
If hurt is your only lover
Jesliže je bolest tvůj jediný milenec
When you fight, we fight together
Když bojuješ, bojujeme spolu
I'll stand by, I will stand by you
Budu při tobě, budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
I will stand by you
Budu při tobě stát
3 traduction disponible ||| 3 traductions disponibles3 traduction disponible ||| 3 traductions disponibles
  • 3

Dernières activités

Synchronisées parBrigitta Snell
Traduites parMika Bella

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant