ParolesUnnskyld

Malin Reitan

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
Si tu as trouvé des erreurs, merci de nous aider en les corrigeant.

Æ sjer at du søke mæ igjen Du vilj ha igjen det du kasta Du va sikker i din sak

Men no virke den forhasta Men no ber du på dine knær Du angre og vil vær venna Unnskyld si du vær så snill la mæ værra din vænn Unnskyld Plutselig står du her å ringe på døra igjen Æ veit itj ka æ ska jør Har itj nå lyst te å vær slæm Men du såra mæ den gangen Har itj nå lyst å jag dæ hjem Når æ sjer korr my du angre Du stakk en kniv inni hjerte mitt Den dagen du gikk ifra mæ Unnskyld si du vær så snill la mæ værra din vænn Unnskyld Plutselig står du her å ringe på døre igjen Æ veit itj ka æ ska jør Æ huske ka du sa Æ huske kæm du va Du va min beste vænn Unnskyld si du vær så snill la mæ værra din vænn Unnskyld Plutselig står du her å ringe på døre igjen Æ veit itj ka æ ska jør La mæ værra din vænn Unnskyld Plutselig står du her å ringe på døre igjen Æ veit itj ka æ ska jør Æ veit itj ka æ ska jør

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parElen Inger Hætta

Powered by AI Curated by people

Start your discovery