ParolesVise for gærne jinter

Maj-Britt Andersen

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 14 février 2021

Oppå Lauvåsen veks det jordbær Fine jordbær, raude jordbær Heile væla er berre jordbær

Finn eit strå og træ dom på Eit er for gammalt, det ska få stå Eit er for grønt, det går vi ifrå Men aille andre ska vi ta med hemmat Og leve lykkelig med sukker på Oppå Lauvåsen veks det gutter Fine gutter, lange gutter Heile væla er berre gutter Finn eit strå og træ dom på Ein er for gammal, han ska få stå Ein er for ung, han går vi ifrå Men aille andre ska vi ta med hemmat Og leve lykkelig med sukker på Oppå Lauvåsen veks det minner Gode minner, gælne minner Heile væla er berre minner Finn eit strå og træ dom på Eit er for gammalt, det ska få stå Eit er for nytt, det går vi ifrå Men aille andre ska vi ta med hemmat Og leve lykkelig med sukker på Oppå Lauvåsen veks det jordbær Fine jordbær, raude jordbær Heile væla er berre jordbær Finn eit strå og træ dom på.

  • 0

Dernières activités

One place, for music creators.

Get early access