ParolesUnomathemba

Ladysmith Black Mambazo

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
Veuillez nous aider à vérifier l'exactitude de ces paroles.

Wangishiyelani Nomathemba Wangishiya ngingedw' uNomathemba (Lokho ke) Lokho kuyang' mangalisa (Lokho ke) Lokho kuyang' mangalisa

Mangibon' intandane Eyayihleli ngaphansi kwomthunzi Lokho kuyang' mangalisa Hawu*, hawu, hawu. Ngayibuz' igama layo Ayiphendulanga Yabheka phansi yaze yakhala iziNyembezi, iziNyembezi. Nomathemba Wangishiya la Ngisele ngingedwa Nomathemba wam' uNomathemba wam' Wangishiya la Ngisele ngingedwa uNomathemba wam' Usehambile uNomathemba akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba…) UseGoli uNomathemba, akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba…) UseMnambithi uNomathemba akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba…)

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parNonso Aniobodo

Musixmatch pour Spotify et
iTunes sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant