Paroles4070

Kafon

Dernière mise à jour le: 26 octobre 2017
2 traduction disponible ||| 2 traductions disponibles2 traduction disponible ||| 2 traductions disponibles
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

پالامْ پالامْ لحباس حالة فمها همْ همْ پالام پالام لحناش و التماسح في الجعايل تلتهم پالامْ پالامْ أكداس الضبعي برشة عذاب روايح و نتن

پالامْ پالامْ لحباس حالة فمها همْ همْ أنهض مالباياس حساب خمسة على خمسة جيب سكريتك ماعونك صب راهي محمصة أنسى الپتي داج التحفون هوني فمة الرفسة هوني فمة الرصيون هوني فمة كبرانة رجلتها جيعانة في ظهرها شبعانة عافاكم عفانا سبولة تبسطينات لامات القراطس و الشيركو كبران شرع علينا فوي شمبري بش نتبيلكو أربعين سبعين الحبس للرجال أربعين سبعين و الحي روّح أربعين سبعين إلّي عشناه تڨال أربعين سبعين الماضي عمرو ما يتلوّح يكذب عليك لي يڨلّك غادي صعيب و جلطام داخل خارج راسو لوطة برّا إفهم إحترام آپار حبابك ، أصحابك أنسى الرجلة و الطيبة سينون تتببّس تتعفّص في الباسان كي الشيبة أربعين سبعين عاشر ماتوالفشي أربعين سبعين عشيرك كونفة يتفرڨعشي أربعين سبعين في السيڢيل ماتخممشي أربعين سبعين ربي كبير شي ماتبدلشي ڨدرة وراها ڨدرة صب الزيت في الفتيلة لاحمة بين الممشات دور شكون في الڨميلة أعمل تعسيلة قوم أغسل سكريات وقت الكرفي برشة روايح صب الماء يا توالات في الزدر حلڨة مدّاح مواضيع الكلها تعاند في السطح طريّح ديمينو نبصم نزيدك و نعاود أربعين سبعين جانا نهار الپالْوار أربعين سبعين ترتاح تسمع أخبار الدار أربعين سبعين إنساه الڨلڨ مالراس أربعين سبعين مرهوجة بنينة خوذ قرطاس أربعين سبعين عاشر ماتوالفشي أربعين سبعين عشيرك كونفة يتفرڨعشي أربعين سبعين في السيڢيل ماتخممشي أربعين سبعين ربي كبير شي ماتبدلشي ماياكلش الفشلام و الفلّام و البلعوط هوني نصيحة ملّخر علّخر فرّغ لوطوروط كان تفضت و تحزّت و تعدّات سلامات كان يدڨو عليك العسة بيت عبور والسيلونات أربعين سبعين الڨلب مات وتحرڨ أربعين سبعين سيلونات ڨار و بڨ أربعين سبعين ربي كبير في الحومة و جيراننا أربعين سبعين الحبس كان يدوم راهم بنو فيه جبانة پالامْ پالامْ لحباس حالة فمها همْ همْ پالام پالام لحناش و التماسح في الجعايل تلتهم پالامْ پالامْ أكداس الضبعي برشة عذاب روايح و نتن پالامْ پالامْ لحباس حالة فمها همْ همْ

2 traduction disponible ||| 2 traductions disponibles2 traduction disponible ||| 2 traductions disponibles
  • 6

Dernières activités

Synchronisées paraymen bouabid
Traduites parTarek Zaabi

Musixmatch pour Spotify et
iTunes sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant