Parolesพรหมลิขิต

InGame

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

พรหมลิขิตบันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่ก้นแสนไกล พรหมลิขิตดลจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับเธอ

เออ ชรอยเธอเป็นเนื้อคู่ ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอ แต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอ ใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอ ฉันและเธอคือคู่สร้างมา เนึ้อคู่ ถึงอยู่แสนไกล คงไม่คลาดคลา มุ่งหวัง สมดังอุราไม่ว่าใครๆ หากมิใช่คู่ครองแท้จริง จะแอบอิงรักยิ่งปานใด ยากนักที่จะสมใจ คงพบเหตุอาเภทภัย พลัดกันไปทำให้คลาดคลา (ดนตรี) เราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่ จึงชื่นชูรักใคร่บูชา นี่เพราะว่าบุญหนุนพา พรหมลิขิตขีดเส้นมา ชี้ชะตาให้มาร่วมกัน คนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่ เพียงแต่ดู รู้ชื่อโดยพลัน ก็รู้สึกนึกรักกัน จนฝันไฝ่ใจผูกพัน แม้ไม่ทันได้เห็นรูปกาย ฉันเชื่อ เพราะเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมาย เฝ้าหลงพะวงไม่วาย ไม่หน่ายกมล พรหมลิขิตบันดาลทุกอย่าง เป็นผู้วางหนทางปวงชน ได้ลิขิตชีวิตคน นำเนื้อคู่มาเปรอปรน ทั้งยังดลเธอให้กับฉัน.

  • 3

Dernières activités

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant