Parolesคนที่ตามหา

Etc.

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
Sandra Pongruen suggested changes to these lyrics.

ฉัน ฉันไม่รู้อยู่ตรงนี้ ขอ ขอโทษทีที่เคยมองข้ามไป ไม่เห็นเธอ หรือ หรือต้องรอฟ้าให้หม่นหมอง หรอื ว่าต้องมองออกไปไม่เจอสักอย่างเลย ถึงได้เห็นเธออยู่ข้าง ๆ กัน เพราะเธอ เธอคือดาวคอยนำทาง ในวันที่หมดหวัง ไม่เคยปล่อยฉันให้ต้องอ้างว้างเดียวดาย อยู่ใกล้แค่นี้เอง คนที่ตามหา ที่จริง ๆ แล้วไม่ไกลสุดปลายฟ้า วันที่มืดหม่น จนหมดเรี่ยวแรง ยังคงมีแสงงดงามจากเธอ หากความมืดมิดไม่เข้ามาทำร้าย นัยตาของฉันคงมองไม่เห็นเธอ พรุ่งนี้ไม่ว่าสิ่งใดที่ต้องเจอ แค่ขอมีเธออยู่ตรงนี้ ข้างกันตลอดไป แม้ วันที่ท้องฟ้าต้องหม่นหมอง แม้ แม้ว่ามองออกไปไม่เห็สักอย่างเลย ก็ยังเห็นเธออยู่ข้าง ๆ กัน เพราะเธอ เธอคือดาวคอยนำทาง ในวันที่หมดหวัง ไม่เคยปล่อยฉันให้ต้องอ้างว้างเดียวดาย อยู่ใกล้แค่นี้เอง คนที่ตามหา ที่จริง ๆ แล้วไม่ไกลสุดปลายฟ้า วันที่มืดหม่น จนหมดเรี่ยวแรง ยังคงมีแสงงดงามจากเธอ หากความมืดมิดไม่เข้ามาทำร้าย นัยตาของฉันคงมองไม่เห็นเธอ พรุ่งนี้ไม่ว่าสิ่งใดที่ต้องเจอ แค่ขอมีเธออยู่ตรงนี้ ข้างกันตลอดไป หากความมืดมิดไม่เข้ามาทำร้าย นัยตาของฉันคงมองไม่เห็นเธอ พรุ่งนี้ไม่ว่าสิ่งใดที่ต้องเจอ แค่ขอมีเธออยู่ตรงนี้ ข้างกันตลอดไป ที่จริงความรักอยู่ไม่ไกล คือเธออยู่ตรงนี้

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parNNAATTCCHHAA Nutapsu

One place, for music creators.

Get early access