ParolesEvita

Elsa Lila

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 20 janvier 2023
Ces paroles sont en attente de révision
Savannah Rubenecia a suggéré des modifications à ces paroles.

O, e di Se një ditë, do shkosh edhe ti E di, e di Më mungon, mungon që tani E di, e di, e di Por për mua, do jesh përgjithmonë Sa të prita Sa të prita, unë dhe drita Erdhe ti nga errësira Erdhe ti nga hapësira Hapet nata Hapet qielli O, Evita ti, Evita ti, Evita ti Më mungon që tani O, e di Koha shkon, rritesh edhe ti Më mungon, mungon që tani E di, e di Por për mua, do jesh përgjithmonë Evita Sa të prita Sa të prita, unë dhe drita Erdhe ti nga hapësira Hapet nata Ndizet dielli

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parSavannah Rubenecia

Powered by AI Curated by people

Start your discovery