ParolesBubamara

Dr. Nelle Karajlić

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 26 octobre 2017
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Sa o raomalen phuchena Bubamara sose ni kelel. Devla, devla mangav la

O′ lake meka merav. Sa e romen puchela, Bubamara sose achela, Devla delva vacar le, Bubamara tuka pocinel. Ej romalen ashunen, E chavoren gugle zurale. Bubamara chajori, Baro Grga voj si o djili. Djindji rindji Bubamaro Ciknije shuzhije Ajde mori goj romesa x2 Chavale romalen x3 Chavalen romalen ajde te khela Sa romalen puchela, O dejori fusuj chudela. Devla devla sa charle, Bubamaru voj te aresel. Ej romalen ashunen, E chavroren gugle shukaren, Zivoto si ringishpil, Trajo o del rom aj romnji. Djindji – rindji bubamaro Ciknije shuzhije Ajde mori koj romesa. x2 Chavale romalen x3 Chavalen romalen ajde te khela Sa Romalen puchela, Bubamara sose achela, Devla Devla vacar le Bubamara pocinel. Ej romalen ashunen E chavrore gugle zurale Bubamara chajori Baro Grga voj si o djili. Djindji – rindji bubamaro Ciknije shuzhije Ajde mori goj romesa. x4 Te cilabe te chela

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parMaciek Kumorek

One place, for music creators.

Get early access