ParolesTchas Fala

Djodje

Dernière mise à jour le: 29 juin 2021
We detected some issues
Djessy Delgado suggested changes to these lyrics.

Tchas fala Acredita Na kem k′bo ta ama Nau na kel kes ta conta Tchas fala Acredita Ma bo e tudo pa mi Nau na kel k'bo ta ouvi Es dze man tava ta traiu Bo acredita Bo ka kis ouvin Bo kai na ses mentira Es consegui tudu o kes kria Separa nos amor, nos amor Porque k′bo tcham engana Bo devia confia na mi E ka kai na ses mentira Es contab mentira Intriga td es faze pa separa nos Tchas fala Acredita Na kem k'bo ta ama Nau na kel kes ta conta Tchas fala Acredita Ma bo e tudo pa mi Nau na kel bo ta ouvi Bu confianca bu nega dam E bu flaba ma bo ta aman Dja tchiga hora di bu prova Palavras ku flan Sufrimento ki min tem So pamodi intriga di outo algem Midjor bu para bu tem ki pensa dos vez Amor confianca bo bu transmitin Si foi verdadi tud kel ke mi xinti Bem flan pamodi kin sabe menti Separa nos amor dja es consegui Amor confianca bo bu transmitin Si foi verdadi tud kel ke mi xinti Bem flan pamodi kin sta bem menti Separa nos amor dja es consegui Oh nau nau Tud es faze pa separa nos Tchas fala Acredita Na kem k'bo ta ama Nau na kel kes ta conta Tchas fala Acredita Ma bo e tudo pa mi Nau na kel bo ta ouvi Amor confianca bo bu transmitin Si foi verdadi tud kel ke mi xinti Bem flan pamodi kin sabe menti Separa nos amor dja es consegui Letra by: Cláudia Knowles Clrm

  • 0

Dernières activités

One place, for music creators.

Get early access