ParolesAwit ng Paghahandog

Bukas Palad

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
Che Morales suggested changes to these lyrics.

O Diyos Ikaw ang laging hanap, Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng 'Yong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang 'Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, Magagalak na aawit ng papuring iaalay. Gunita ko'y Ikaw Habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak (umaawit akong buong galak/umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.) Aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo, Kaligtasa'y t'yak kong hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang Diyos S'yang dahilan. Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. (koro)

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parKoaliamz Arceta Recabar

Musixmatch pour Spotify et
iTunes sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant