Paroles一场游戏一场梦 mc 红观音

農夫

Dernière mise à jour le: 25 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

"各位听众你o地好, 我o地系代表香港电台Teenpower o既 农夫C君同农夫6永呀" "我呢就会o向香港以北o既屯门出发,

而C君呢就会o向香港以南o既铜锣湾出发为你o地报道。" "系, 我o个度o既时间依家系朝头早八点钟。" "而我o个度系凌晨三点钟, 时差都好大o下" "我o地都会歇尽所能, 去奥运" 我问d街坊街里点样可以去到奥运 佢o地好认真答我o系中环转车比较接近 点知o系金钟已经feel到d比赛气氛 几百个人短途赛跑争一个冠军 O系呢边冲到过去 o个边车厢斗快达阵 O系嘟嘟嘟声过去 呢幅快相决定命运 边一个赢 边一个输 而家镜头另转 6wing你o个边点 好C君唔该晒 我呢边o岩o岩落街 条街无人有个老人d行为有d古怪 佢将一张张o既纸张dum落个黑厢 火化 观众各位我睇 系奥运圣火o卦 有架红顶十六坐位赛车我就上o左喇 正所谓深入车厢为你捐窿捐罅 个车手好有型 所有红灯都无停 弯路直路二百几咪俾佢Cher足全程 6wing我去o左中环啦 呢一处认真壮观必须报导o下 几千个恤衫西裤 仲有高争短裤 奥运会首创斗快径步过马路 跟手我见到跨栏呀 呢一众选手我见都几矛o下 三碌棍应该跨过 但系好多罗张飞过 仲有几个嘟张卡仔印住特惠俾人拉o左Oh Fama Teenpower 话你知 又咁o岩 今年 在雅典 又再展 开一遍 奥运o既连场大战 Oh Fama Teenpower 话你知 又咁o岩 今年 在雅典 又再展 开一遍 奥运o既连场大战 镜头转过o黎呢边 我仲o系架车里面 又有另一场o既赛事紧接出现 就o系出面 一位越南藉o既运动员o岩o岩浮面 O系个海边爬上o黎又即刻罗去途人手电 一面跑一面解去一架单车o既锁链 呢场三项铁人赛事场面可谓经典 仲有d惊险 撞o岩有个着住绿色制服o既射击选手o系後面 追上前 枪枪都好似想打中佢块面 "喂喂唔系6永我而有个好消息, 我好似真系去o左奥运呀 因为o系我面前有城呀" "哦C君系咪雅典城呀?" "Err... 唔知 但系人来人往佢写住奥海城罗" "Err... 唔知 但系人来人往佢写住奥海城罗" Oh Fama Teenpower 话你知 又咁o岩 今年 在雅典 又再展 开一遍 奥运o既连场大战 Oh Fama Teenpower 话你知 又咁o岩 今年 在雅典 又再展 开一遍 奥运o既连场大战

  • 0

Dernières activités

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant