Parolesยอมโง่

แสตมป์

Dernière mise à jour le: 22 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

ทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรักไม่เคยจืดจาง ยังยอมให้เธอสวมเขา

ขอแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รักฉันน้อยกว่าเขา แค่เพียง สองเราได้อยู่ใกล้ๆ แม้เป็นความรัก สำรองก็ไม่เป็นไร แค่มีฉันอยู่ในใจ สักนิดก็พอ อย่างไร ก็ได้ แค่เธออย่าทิ้ง ฉันไป ให้เป็นวัวเป็นควาย อย่างไรฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอมปิดหูปิดตาเลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอม .อย่างไร ก็ได้ แค่เธออย่าทิ้ง ฉันไป ให้เป็นวัวเป็นควาย อย่างไรฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอมปิดหูปิดตาเลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน. ฉันยอม

  • 1

Dernières activités

Synchronisées parKatna Proeub

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant