Parolesแพ้รัก (Ost. สุดแค้นแสนรัก)

แนน วาทิยา รวยนิรัตน์

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
Jack Sang a suggéré des modifications à ces paroles.

เปลี่ยนสิ่งที่เป็นเหมือน ความสุข ให้เป็นทุกข์ทน สวยงามกลับกลายเป็นหมองหม่น ขาวกลายเป็นดำไป เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก ที่สุด เกลียดสุดหัวใจ น้ำผึ้ง กลับเป็นยาพิษไป หวานกลายเป็นขมได้ เพราะว่ารัก ที่ต้องเสียน้ำตา ก็เพราะว่าคำว่ารัก คำเดียว หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้องเกี่ยว ก็ไม่ เสียใจ แต่ไม่มีทางใดไม่มีสักคน หนีพ้นความรักได้ ไม่ว่าเก่งแค่ไหน แพ้รักได้ทุกคน เปลี่ยนคนที่ทุกครั้งฉลาด โง่ในพริบตา สูงส่งกลับกลายเป็นไร้ค่า น้ำเย็นกลายเป็นไฟ เปลี่ยนสิ่งใดๆ ทุก ทุกอย่าง ให้แปรผันไป สรรสร้างอะไรตั้งมากมาย และพร้อมทำลายมันได้ เพราะว่ารัก ที่ต้องเสียน้ำตา ก็เพราะว่าคำว่ารัก คำเดียว หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้องเกี่ยว ก็ไม่เสียใจ แต่ไม่มีทางใดไม่มีสักคน หนีพ้นความรักได้ ไม่ว่าเก่งแค่ไหน แพ้รักได้ทุกคน ที่ต้องเสียน้ำตา ก็เพราะว่าคำว่ารัก คำเดียว หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้องเกี่ยว ก็ไม่เสียใจ แต่ไม่มีทางใดไม่มีสักคน หนีพ้นความรักได้ ไม่ว่าเก่งแค่ไหน แพ้รักได้ทุกคน

  • 0

Dernières activités

Un seul endroit, pour les créateurs de musique.

En savoir plus