Parolesหมากินความคึด

เมย์ลี่ เอสกาย

Dernière mise à jour le: 10 septembre 2020
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.
#together against coronavirus

ให้หมามันกินความคึด ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันที

บอกตรงๆเว้าเลยสาน้องรับบ่ได้ อ้ายสิเฮ็ดจังใดมันกะบ่คือเก่า มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มื้อที่อ้ายมีเขา ถิ่มน้องให้เน่าจมน้ำตา พ้อเขามื้อเดียวแล่นนำก้นเขาไปจ้อย เอาสมองส่วนใดคิดอ้ายจ๋า จนฮอดมื้อนี้น้องได้ถอนความมืดจากตา บอกเลยขอลาบ๊ายบาย ...ไปไกลๆโลด อย่าสิคิดอย่าสิฝันว่าสิอ่วยคืนหา บ่มีน้ำตาเหลือให้ บ่ได้ออนซอนคือตอนอ้ายไปฮักเขา ...เบิ่ดแล้ว ให้หมามันกินความคึด ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันทีอย่ามาใกล้มาแซว บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว บักพันธุ์จั่งซี่ อย่าสิคิดอย่าสิฝันว่าสิอ่วยคืนหา บ่มีน้ำตาเหลือให้ บ่ได้ออนซอนคือตอนอ้ายไปฮักเขา ...เบิ่ดแล้ว ให้หมามันกินความคึด ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันทีอย่ามาใกล้มาแซว บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว พอแล้วพอกันที ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันทีอย่ามาใกล้มาแซว บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว บักพันธุ์จั่งซี่

  • 0

Dernières activités

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant