Dernière mise à jour le: 6 janvier 2021
1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles

...ดนตรี... .เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า

เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมลมมากมาย แล้วเป็นไงพอหัวใจต้องเจ็บ .เขาคนดีมีแล้วมีคนอื่น เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมาย นะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ เราบางเหลือเกิน. ...ดนตรี... .เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ

1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles1 traduction disponible ||| 1 traductions disponibles
  • 0

Dernières activités

Synchronisées parMIND IGOT7
Traduites parSuda Achariyasilp

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant