Parolesเปิดใจ

พราว

Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
If you found mistakes, please help us by correcting them.

มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน

เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย * หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย หาากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย ลาลาลาลาล

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parSitly feniase

Musixmatch pour Spotify et
Apple Music sont désormais disponible pour
votre ordinateur

Télécharger maintenant