Parolesฝันไป

ธีร์ ไชยเดช

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 21 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
chitnucha bunpanya a suggéré des modifications à ces paroles.

ฝันไป ไม่มีอะไรจะเกินเลยอีกต่อไป ฝันไป ไม่มีอะไรจะให้ จะรับจากกัน คนเรานานนาน หัวใจมันเปลี่ยนไป ตัวเราพึ่งเข้าใจ ดูแต่วันวาน ที่เธอเคยใส่ใจ วันนี้ไม่อะไรเหลือเลย (*) แสงดาวที่เคยสุกใสสกาวอยู่บนฟ้าไกล ลับไป หมดไปพร้อมหัวใจที่แสนสวยงาม (**) ไม่มีเวลาให้เราได้ปรับใจ อยู่ๆ ก็ทิ้งไป แค่เพียงแรงลมที่พัดแล้วผ่านไป อย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือเลย (***) ดูเหมือนเรานั้นคงฝันไป ช่างเร็ว ช่างไว อย่างนั้น วันเวลาที่เรารักกัน มันมีแค่ในความฝัน. อย่างเดียว

  • 0

Dernières activités

One place, for music creators.

Learn more