Parolesבן יפה נולד

רבקה זוהר

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 23 mai 2022

בן יפה נולד על כתף הכרמל ומברכים הגיעו מכל עבר גשם טוב ירד כי נעתר האל

והחיטה נבטה בשדות השבר שמש חם זרח ורוח קל נשב הילד כבר לומד לקרוא בספר עת שקד פרח סיון, תמוז ואב והתינוק הרך היה לגבר בוקר יום ראשון ליד התחנה חיכתה איתו עד שתבוא רכבת בשוכבה לישון לפני שנרדמה שורות כחולות הייתה אליו כותבת ציפורים עוזבות בערב כבר קריר יפה בליל שבת חיכתה בשער סתיו ברחובות, מחר היא בת 20 אך למה לא מלאו 20 לנער? ציפורים עוזבות בערב כבר קריר יפה בליל שבת חיכתה בשער סתיו ברחובות, מחר היא בת עשרים אך למה לא מלאו עשרים לנער? בן יפה נולד על כתף הכרמל ומברכים הגיעו מכל עבר גשם טוב ירד כי נעתר האל והחיטה נבטה בשדות השבר

  • 0

Dernières activités

Synchronisées parTomer Kalish

Un seul endroit, pour les créateurs de musique.

En savoir plus