ParolesKiếp rong buồn

Đan Trường

  • Rédigé par:
Dernière mise à jour le: 22 juillet 2017
Ces paroles sont en attente de révision
anh khiet a suggéré des modifications à ces paroles.

Mùa thu qua từng chiếc lá bay về nơi chốn xa Và cơn gió tìm lãng quên về nơi cuối trời. Người yêu hỡi giờ lối xưa còn đâu gót hồng Kiếp rong buồn tình hoang vu mãi trôi hoài về nơi xa. Đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu hỡi, đời đã chia từ đây mất người Còn đâu nữa, từng đêm nhớ giờ xa xôi người dấu yêu. Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá Đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu hỡi, đời đã chia từ đây mất người Đã không còn, từng đêm nhớ giờ xa xôi người dấu yêu. Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, đã xa rồi Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá

  • 0

Dernières activités

One place, for music creators.

Learn more