LetraWhat will be (Mah yihyeh)

Zeava Ben

Última actualización realizada el: 26 de octubre de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Mah yihyeh, mah yihyeh Hi oto sha′alah Ru'ach gabi nashvah lah

Kachom??? Mah yihyeh, mah yihyeh Hu otah az sha′al Eretz g'dolah bachta lah Hachol tzarah Az mah, az mah yihyeh Soveinu kan bichlal Hen hachaim kashim Hen ke'admat prashim Az mah, az mah yihyeh Sapeinu ha′umlal Kan betzarei hahar Bein hamatok lamar Mah yihyeh, mah yihyeh Elohim hanora Ko atzuvim chayeinu Bochim balail Mah yihyeh, mah yihyeh Elohim terachem Bo hitpalel aleinu Utenachem Az mah...

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 2

Últimas actividades

Sincronizada porg s

One place, for music creators.

Get early access