Marcar como instrumental
Sadathanika Gee Sitha maha puduma thanak - lyrics

Sitha maha puduma thanak

M.O.O.S.E, Manonmaniyam Sundaram Pillai, Vj Alkane