LetraDanh Roi Ben Ho

Thuy Chi

Última actualización realizada el: 21 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Đi qua dòng sông Nụ hôn em đánh rơi bên bờ Dòng sông qua biết bao mùa lũ

Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm Theo mưa về phố Bởi vì đâu mắt em hay buồn Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi Ngày mưa đi nối con sông dài Mây che đầu non Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau Trôi qua là hết Có ai đam mê như là tôi đã yêu anh Đi qua dòng sông Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi Dòng sông trôi giống em lặng lẽ Mặc tình yêu hóa thân trong lòng Mây che đầu non Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau Trôi qua là hết Có ai đam mê như là tôi đã yêu anh Đi qua dòng sông Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi Dòng sông trôi giống em lặng lẽ Mặc tình yêu hóa thân trong lòng Dòng sông trôi giống em lặng lẽ Mặc tình yêu Hóa thân trong lòng

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

One place, for music creators.

Get early access