Letra558: Voor uw grote naam (Wij…

Stichting Opwekking

Última actualización realizada el: 21 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Wij zijn als adem, U was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,

Heersend met liefde en majesteit. Heilig, heilig, Heer God almachtig, Waardig is het bloed van het Lam. Hoogste eer, aanbidding en glorie, Voor uw grote Naam, Voor uw grote Naam. Wij zijn gebroken, U bent de Maker, Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, Juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

One place, for music creators.

Get early access