LetraDuach Hna Houma Hna

Nass El Ghiwane

Última actualización realizada el: 24 de marzo de 2018
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

واش حنا هما حنا وُشُوفْ الدّْنْيَا هَكْذا دَايْزَة

وُبْنَادْمْ كِيفْ المِيزَانْ طَالْعْ مَرَّة هَابْط يِعُوفْ الجَرْيَة لِيّامْ فـَايْزَة وُالعَالَمْ يْدِيرْ مَارَاد . . . حُكْمُه شَامَلْ شَرْفـَة وُمْرَابَط شُوفْ عَزَّةْ بْنَادْمْ حَايْزَة الشّقـَا وُالهْجْرَانْ سْعْدْ بْنـَادْمْ فِيهُمْ رَابْط وُشُوفْ الفَرْحَة امْضَوْيَة عَلْ لُوْطـَانْ وُالنّاسْ زَاهْيَة فـَرْحَانَة غِيرْ لَطـْيَارْ فْ لِيلْهَا سَهْرَانَة بَاكْيَة بَنْوَاحْ وُلْدَا تُو لَحْزَانْ يَا زِينِي هَكْذَا مَا كَانْ وَاشْ احْنَــا هُمَــا احْنــَا أَقـْلْبـِــــي وْلاَ مُحــَـــالْ وَاشْ الدّنْيـَــــا هَكْـــــذَا أقلبـِـــــي وْلاَ مُحـَـــــالْ مَا نْويتْ الزّمَانْ يْغـْـــدْرْ وْيْتْبْــــــدّلْ الحـَـــــــالْ مَا انْويتْ الناس أ تْبِيــعْ عـْـــــــزّهَا بِالمَـــــــالْ يَا نْوَاحْ الّطيرْ فْ السّمَا لله شْكُــونْ قـُـولْ لـِـــي يْجـِـي رْسُـــولْ للخَلْــقْ وْيْجِيــــــبْ السِّلْـــــــمْ تـْـرْجْعْ لْمْيَــاهْ للمَجْـرَى لله شْكُـــونْ قـُولْ لِــــي يِقـَــادْ لَشْيَـــاءْ للحـُـــبْ وْيْـــــــزُولْ الغـْـــــــمْ وَاشْ احْنـَا هُمـَـا احْنـَــا أقلبـِــــــي وَلاَ مُحــَــالْ ناس الغيوان / واش حنا هما حنا

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora