LetraTimilai ma bhanu kasari

Naren Limbu

Última actualización realizada el: 21 de enero de 2020
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles

तिमिलाई भनु कसरी म तिम्रो सामु बोली फुट्दैन तिमिलाई पोखु कसरी मा

तिम्रो अघी शब्दै भेटदिन मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा तिमिलाई भनु कसरी म तिम्रो सामु सर्माइजान्छु म तिमिलाई पोखु कसरी म तिम्रो अघी स्तब्ध हुन्छु म मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porBipin Shrestha

One place, for music creators.

Get early access