LetraEs atnācu uguntiņu

Mirdza Zivere, Dons

Última actualización realizada el: 30 de septiembre de 2017
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Dzīvoš′ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu Ūdentiņis, akmentiņis

Tie dzīvos saules mūžu. Tēvu tēvi laipas meta, Bērnu bērni laipotāji. Tā, bērniņi, laipojat, Ka pietika mūžiņam. Nesmejat, jūs, ļautiņi, Ne smieklam es atnācu. Es atnācu uguntiņu Ar basām kājiņām. Ne nabaga bērniņš biju, Ne caur roku klausījos. Pate klaipu griezējiņa, Citam rikas devējiņa.

  • 0

Últimas actividades

Traducida porKakael BoS

One place, for music creators.

Get early access