LetraUnomathemba

Ladysmith Black Mambazo

Última actualización realizada el: 26 de julio de 2019
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Wangishiyelani Nomathemba Wangishiya ngingedw' uNomathemba (Lokho ke) Lokho kuyang' mangalisa (Lokho ke) Lokho kuyang' mangalisa

Mangibon' intandane Eyayihleli ngaphansi kwomthunzi Lokho kuyang' mangalisa Hawu*, hawu, hawu. Ngayibuz' igama layo Ayiphendulanga Yabheka phansi yaze yakhala iziNyembezi, iziNyembezi. Nomathemba Wangishiya la Ngisele ngingedwa Nomathemba wam' UNomathemba wam' Wangishiya la Ngisele ngingedwa uNomathemba wam' Usehambile uNomathemba akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba...) UseGoli uNomathemba, akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba...) UseMnambithi uNomathemba akasabhali nencwad' encane (Buya Nomathemba...)

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porNonso Aniobodo

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora