Letra y traducciónLove is blue

Dusty Springfield

Última actualización realizada el: 21 de julio de 2017

Letra original

vietnameseTraducción en Vietnamese

Blue, blue, my world is blue
Màu xanh, màu xanh, thế giới của em màu xanh
Blue is my world now I'm without you
Thế giới của em màu xanh khi không có anh
Gray, gray, my life is gray
Màu xám, màu xám, cuộc sống của em màu xám
Cold is my heart since you went away
Trái tim em lạnh giá từ khi anh bỏ em
Red, red, my eyes are red
Màu đỏ, màu đỏ, đôi mắt em đỏ hoe
Crying for you alone in my bed
Khóc một mình trên giường chỉ vì anh

When we met how the bright sun shoneDusty Springfield

Green, green, my jealous heart
Màu lục, màu lục, trái tim hờn ghen của em
I doubted you and now we're apart
Em đã nghi ngờ anh và giờ ta đã xa cách
When we met how the bright sun shone
Khi ta gặp nhau mặt trời tỏa sáng
Then love died, now the rainbow is gone
Rồi tình yêu nhạt phai, giờ đã không còn cầu vồng nữa
When we met how the bright sun shone
Khi ta gặp nhau mặt trời tỏa sáng
Then love died, now the rainbow is gone
Rồi tình yêu nhạt phai, giờ đã không còn cầu vồng nữa
Black, black, the nights I've known
Màu đen, màu đen, những đêm mà em đã thức
Longing for you so lost and alone
Thức chờ đợi anh, thật lạc lõng và cô đơn
Gone, gone, the love we knew
Hết rồi, hết rồi, tình yêu mà ta từng có
Blue is my world now I'm without you.
Thế giới của em màu xanh khi không có anh
  • 1

Últimas actividades

Sincronizada porQuý Nguyễn

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora