LetraMero aankhama

Deep Shrestha

Última actualización realizada el: 30 de septiembre de 2019
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles

मेरो आँखामा हरदिन बादल छाई रह्यो बिन्ति छ कसैले आंधी ल्याइदेउ

मेरो छातीमा भर रात रातले टेकी रह्यो बिन्ति छ कसैले उज्यालो ल्याइदेउ मेरो आँखामा आन्धो छु म बाटो खोजि हिड़छु आउकोहि मलाई बाटो देखाऊ आन्धो छु म बाटो खोजि हिड़छु आउकोहि मलाई बाटो देखाऊ मेरो आँखामा हरदिन बादल छाई रह्यो बिन्ति छ कसैले आंधी ल्याइदेउ मेरो छातीमा भर रात रातले टेकी रह्यो बिन्ति छ कसैले उज्यालो ल्याइदेउ मेरो आँखामा बहिरो छु मा केहि सुन्ने रहर छ आऊ कोहि मलाई साहारा देउ बहिरो छु मा केहि सुन्ने रहर छ आऊ कोहि मलाई साहारा देउ मेरो आँखामा हरदिन बादल छाई रह्यो बिन्ति छ कसैले आंधी ल्याइदेउ मेरो छातीमा भर रात रातले टेकी रह्यो बिन्ति छ कसैले उज्यालो ल्याइदेउ मेरो आँखामा

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 5

Últimas actividades

Sincronizada porÅñüz Påñdêy
Traducida porÅñüz Påñdêy

Musixmatch para Spotify y
iTunes ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora