LetraPaghahandog ng Sarili

Bukas Palad

Última actualización realizada el: 21 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
Ma. Vanessa Manalon suggested changes to these lyrics.
#together against coronavirus

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo Ang aking kalayaan, ang aking kalooban Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, Ng loob ko ay aking alay sa 'Yo Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito Muli kong handog sa 'Yo Patnubayan Mo't paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo Mag utos Ka, Panginoon ko Dagling tatalima ako Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo At lahat ay tatalikdan ko Tatalikdan ko

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porJamsue Mativan

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora