LetraAwit ng Paghahandog

Bukas Palad

Última actualización realizada el: 17 de octubre de 2020
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
We detected some issues
Che Morales suggested changes to these lyrics.

O Diyos Ikaw ang laging hanap, Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng 'Yong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang 'Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, Magagalak na aawit ng papuring iaalay. Gunita ko'y Ikaw Habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak (Umaawit akong buong galak/umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.) Aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo, Kaligtasa'y t'yak kong hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang Diyos S'yang dahilan. Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. (koro)

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porKoaliamz Arceta Recabar

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora