LetraMay Silangan Pa

Bing Rodrigo

Última actualización realizada el: 21 de octubre de 2019
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles

Pag-ibig man nati′y madaling nagwakas 'Di ako naniniwalang ito ay kukupas Kahit wala ka na′y mahal pa rin kita

Alam kong pakiusap ko'y maririnig mo pa Magbalik ka lamang dito sa piling ko Tatangapin kitang muli, wala nang siphayo Buhay ang pag-asa, may pag-ibig pa rin Ibabalik kong muli, gintong araw natin Lumubog man ang araw, sa kanluran kumubli Hindi ako naligalig, 'di ako nangamba ′Pagka′t alam kong habang buhay, may silangan pa Na sisikatan ng araw upang sa muli'y ibigin ka Magbalik ka lamang dito sa piling ko Tatangapin kitang muli, wala nang siphayo Buhay ang pag-asa, may pag-ibig pa rin Ibabalik kong muli, gintong araw natin Lumubog man ang araw, sa kanluran kumubli Hindi ako naligalig, ′di ako nangamba 'Pagka′t alam kong habang buhay, may silangan pa Na sisikatan ng araw upang sa muli'y ibigin ka Lumubog man ang araw, sa kanluran kumubli Hindi ako naligalig, ′di ako nangamba 'Pagka't alam kong habang buhay, may silangan pa Na sisikatan ng araw upang sa muli′y ibigin ka Upang sa muli′y ibigin ka

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 10

Últimas actividades

Sincronizada porRodel Chavez Gonzaga

One place, for music creators.

Get early access