LetraApsara Aali

Bela Shende, Ajay

Última actualización realizada el: 20 de septiembre de 2019

हो, कोमल काया की मोहमाया, पुनवचांदनं न्हाली सोन्यात सजले, रूप्यात भिजले, रत्नप्रभा तनू ल्याली ही नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंगमहाली

मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली पसरली लाली, रत्नप्रभा तनू ल्याली ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली हो, छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसते भार शेलटी खुणावे कटी तशी हनुवटी, नयन तलवार ही रती मदभरली दाजी ठिनगी शिनगाराची कस्तुरी दरवळली दाजी झुळुक ही वार्याची ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली मी यौवन बिजली पाहुन थिजली इंद्रसभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली पसरली लाली, रत्नप्रभा तनु ल्याली ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली अप्सरा आली, पुनवचांदणं न्हाली

  • 65

Últimas actividades

Sincronizada porAvinash Dogar
Traducida porNidhi. Shastri

Musixmatch para Spotify y
iTunes ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora