LetraTarun Ahe Ratra Ajuni

Asha Bhosle

Última actualización realizada el: 21 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
If you found mistakes, please help us by correcting them.

तरुण आहे रात्र अजुनी राजसा निजलास का रे? एवढ्यातच त्या कुशीवर तू असा वळलास का रे?

अजुनही विझल्या न गगनी तारकांच्या दीपमाला अजुन मी विझले कुठे रे? हाय! तू विझलास का रे? सांग, ह्या कोजागरीच्या चांदण्याला काय सांगू? उमलते अंगांग माझे आणि तू मिटलास का रे? बघ तुला पुसतोच आहे पश्चिमेचा गार वारा रातराणीच्या फुलांचा गंध तू लुटलास का रे? उसळती हुदयात माझ्या अमृताच्या धुंद लाटा तू किनार्यासारखा पण कोरडा उरलास का रे?

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porShrikant Durge

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora