LetraYa Adheeman (Oh Most…

Ahmed Bukhatir

Última actualización realizada el: 9 de julio de 2019
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles

Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri

Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi (Single) Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi (Single) Fee sukooni llayli ad'oo fi sujoodee Waddoo jaahowlee sawaadun fi sawaadi Ya Raoofun, Ya Raheeman, Ya Haleeman Ya Kareeman, Malifadhlika min nafaadi Ya Saami'an, Ya Mujeeban, Ya 'Adheeman (Single) Ihdinee Ya khaaliqas sab'ash shidaadi Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi (Single) Lil hooda walhaqqi waffiqnee ilaahi Fa'alaa tawfeeqika al yawma i'timaadee Ya ilaha alkawni, Ya 'Awnee, Ya Ghawthee Ya malaadha alkhalqi fee yawmi al ma'aadi Fahaana Ya Rabbee arjoo minka 'afoowaa (Single) Fa'foo 'an dhanbee wa haqqiq lee muraadee Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi Ashraqat nafsi bi noorimin fuaadi (Ya Adhemaaaaann) Hinamaa raddattu Ya Rabbal 'ibaadi (Ya Allaaaahhhhhh) Wantashat roohi wasara dam'u yajri Yaa Ilahee khudh biqalbee lirrashaadi

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 2

Últimas actividades

Musixmatch para Spotify y
iTunes ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora