LetraParelima

1974 A.D

Última actualización realizada el: 9 de julio de 2020

परेलीमा लुकाई राख न अंगालोमा बाँधी राख परेलीमा लुकाई राख न

अंगालोमा बाँधी राख जान नदेउ रोक न रोक उड्न नदेउ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै साहारा हो मन भित्र साँची राख न आँखा भित्र अल्झाई राख मन भित्र साँची राख न आँखा भित्र अल्झाई राख रम्न देउ न तिम्रै आँखामा बास बस्न देउ तिम्रो हृदयको ढुकढुकीमा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै साहारा हो बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै साहारा हो परेलीमा लुकाई राख न अंगालोमा बाँधी राख परेलीमा लुकाई राख न अंगालोमा बाँधी राख

  • 596

Últimas actividades

Última edición porTshan Tamang
Sincronizada porSAGUN
Traducida porRam Aryal

One place, for music creators.

Get early access