Letraבן יפה נולד

רבקה זוהר

  • Escrita por:
Última actualización realizada el: 23 de mayo de 2022
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles

בן יפה נולד על כתף הכרמל ומברכים הגיעו מכל עבר גשם טוב ירד כי נעתר האל

והחיטה נבטה בשדות השבר שמש חם זרח ורוח קל נשב הילד כבר לומד לקרוא בספר עת שקד פרח סיון, תמוז ואב והתינוק הרך היה לגבר בוקר יום ראשון ליד התחנה חיכתה איתו עד שתבוא רכבת בשוכבה לישון לפני שנרדמה שורות כחולות הייתה אליו כותבת ציפורים עוזבות בערב כבר קריר יפה בליל שבת חיכתה בשער סתיו ברחובות, מחר היא בת 20 אך למה לא מלאו 20 לנער? ציפורים עוזבות בערב כבר קריר יפה בליל שבת חיכתה בשער סתיו ברחובות, מחר היא בת עשרים אך למה לא מלאו עשרים לנער? בן יפה נולד על כתף הכרמל ומברכים הגיעו מכל עבר גשם טוב ירד כי נעתר האל והחיטה נבטה בשדות השבר

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Sincronizada porTomer Kalish

Un lugar, para artistas.

Más información