Letraרוח סתיו

Arik Einstein

  • Escrita por:
Última actualización realizada el: 23 de febrero de 2020

אל תתבייש, היה עצוב אל תצטער, אם תצטער זאת היא עונה כזאת, חבוב

זה רק הסתיו וזה עובר לך ערירי בליל העיר הבט לרום, חפש כוכב מותר, מותר גם לצעיר להיות טיפה זקן בסתיו זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המיבב ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובט בלב הנה באוירה כזאת לנערה שוב אין אומרים הי, בובה, מותק, בואי לרקוד אלא הביטי, ליל סתוים אתה צוחק שטויות, שטויות מן התרגשות, מה פתאום אז למה זר סתווניות שלחת לילדה שלשום? זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המיבב ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובט בלב דמעה, אל תתאדם, חבר היא לא תגרום שום נזקים תאמר זה גשם לא יותר אבל הן שנינו זאת יודעים זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המיבב ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובט בלב

  • 2

Últimas actividades

Traducida porshane

Musixmatch para Spotify y
Apple Music ya está disponible para
tu computadora

Descargar ahora