LetraKiếp rong buồn

Đan Trường

  • Escrita por:
Última actualización realizada el: 22 de julio de 2017
No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
Esta letra está pendiente de revisión
anh khiet ha sugerido cambios en esta letra.

Mùa thu qua từng chiếc lá bay về nơi chốn xa Và cơn gió tìm lãng quên về nơi cuối trời. Người yêu hỡi giờ lối xưa còn đâu gót hồng Kiếp rong buồn tình hoang vu mãi trôi hoài về nơi xa. Đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu hỡi, đời đã chia từ đây mất người Còn đâu nữa, từng đêm nhớ giờ xa xôi người dấu yêu. Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá Đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu hỡi, đời đã chia từ đây mất người Đã không còn, từng đêm nhớ giờ xa xôi người dấu yêu. Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá Tình đã bay, người có hay ngồi đếm lá rớt qua tầm tay Bóng em đâu rồi, tình như gió qua thềm. Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, đã xa rồi Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn Nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá

No hay traducciones disponiblesNo hay traducciones disponibles
  • 0

Últimas actividades

Un lugar, para artistas.

Más información