Songtext und ÜbersetzungSana'y ako na lang

Six part invation

Letzte Aktualisierung am: 22. Juli 2017

Original Songtext

englischÜbersetzung in Englisch

.Heto na naman
Here we are again
Sulyap ng 'yong mata
Glance at your eye
Na nagsasabing, ika'y nag-iisa
Saying that you are alone
Pinilit kong sabihin
I try to tell you
Ngunit di ko magawa
But I cannot so
Na magsabing gusto kita
To tell you I like you
Tuwing makikita ka
Each time I see you
Ang damdamin ay hindi mapigilan
I can't control how I feel
May nagmamahal na ba sayo?
Is there someone who already loves you?
Kung wala'y ako nalang
If there's none, please let me do
Lahat ibibigay sayo
I'll give everything to you
Na walang alinlangan
Without a single doubt
Sana'y bigyan naman ng pansin
I hope that you may notice
Ang puso kong ito
This solely heart of mine
Kaya tanong ko lang
So all I am asking you
Kung may nagmamahal na ba?
If there's already someone who loves you
Sana'y ako nalang
I wish you let me so
Lagi kitang inaabangan
I always wait for you
Baka sakali maka-usap man lang
That I may at least had a chance to talk to you
Ngunit takot ang nadarama
Yet fear is what I feel
Pag nariyan ka na
Every time you are here

May nagmamahal na ba sayo?Six part invation

Pero naiinis pag may kausap ka ng iba
Getting mad if you talk to someone else
Laging nasa isip ka
You are always in my mind
Di na magbabago magpakailan pa man
I can't change forever more
May nagmamahal na ba sayo?
Is there someone who already loves you?
Kung wala'y ako nalang
If there's none, please let me do
Lahat ibibigay sayo
I'll give everything to you
Na walang alinlangan
Without a single doubt
Sana'y bigyan naman ng pansin
I hope that you may notice
Ang puso kong ito
This solely heart of mine
Kaya tanong ko lang
So all I am asking you
Kung may nagmamahal na ba?
If there's already someone who loves you
Sana'y ako nalang
I wish you let me so
Hindi na magbabago ang puso ko
My heart can't change
Ako'y magmamahal sayo ooh... ohh...
I will always love you
May nagmamahal na ba sayo?
Is there someone who already loves you?
Kung wala'y ako nalang
If there's none, please let me do
Lahat ibibigay sayo
I'll give everything to you
Na walang alinlangan
Without a single doubt
Sana'y bigyan naman ng pansin
I hope that you may notice
Ang puso kong ito
This solely heart of mine
Kaya tanong ko lang
So all I am asking you
Kung may nagmamahal na ba?
If there's already someone who loves you
Sana'y ako nalang
I wish you let me so
  • 43

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vonall about kpop and kdrama

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen