SongtexteSpaghetti Song

Sexbomb Girls

  • Geschrieben von:
Letzte Aktualisierung am: 26. Juli 2017
Wir haben einige Probleme erkannt
Wenn Sie Fehler gefunden haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie sie korrigieren.

Intro O, ano mga darling? Ready na ba kayo?

O, sige, simulan na natin, ha? Okay, 5, 6, 7, 8! Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb (o, tuluy-tuloy lang, ha?) Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb (o, sabay-sabay) Chorus Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, pataas nang pataas Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, spageting pababa at pataas Makinig kayo Ayokong pumayat, ayokong tumaba Ayoko ring matulad sa isang dambuhala Ayoko sa lahat iyung buto′t balat Ayoko ring tawagin na tabachoy at payat Ang gusto ni t'yo pot ang sexy, sexy, sexy Kaya mag-exercise, ′yan ang aking masasabi Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb (sige pa) Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb (o, igiling n'yo pa) Chorus Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, pataas nang pataas (taas pa) Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, spageting pababa at pataas Makinig kayo Igiling pababa, igiling pataas Tunawin ang taba para ito ay lumabas At sa mapapayat, bata o may edad Igalaw ang katawan at 'wag tatamad-tamad Kung gusto n′yong sumeksi, gumanda ang iyong body Lahat ay sumayaw, ′yan ang aking masasabi Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb ('wag n′yong tigasan) Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko Sexbomb, sexbomb, sexbomb (lambutan n'yo pa) Chorus Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, pataas nang pataas (′yan ganyan) Spageting pababa, pababa nang pababa Spageting pataas, spageting pababa at pataas (o, jopay, monic...) Aw! (sabayan si rochelle) Spageting pababa, pababa nang pababa ('yan baba n′yo pa) Spageting pataas, pataas nang pataas (ganyan) Spageting pababa, pababa nang pababa (ayan, baba pa) Spageting pataas, spageting pababa at pataas (weng and izzy...) Aw! (sabayan si evette) Spageting pababa, pababa nang pababa (ganyan) Spageting pataas, pataas nang pataas (o, 'di ba bongga?) Spageting pababa, pababa nang pababa (o, meron ba sila n'yan?) Spageting pataas, spageting pababa at pataas (gagayahin na naman ′yan) Aw! (o, sexbomb, sabay-sabay) Spageting pababa, pababa nang pababa (ayan, pababa) Spageting pataas, pataas nang pataas (pataas naman tayo, ha... ang rating ha) Spageting pababa, pababa nang pababa (pababa na naman sila s′yempre) Spageting pataas, spageting pababa at pataas (o, ayan) Aw! (nakuha n'yo rin?) Thanks, t′yo pot! You're welcome, quezon city!

  • 32

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vonRonnie Marquez Andrade
Übersetzt vonParre Farre

One place, for music creators.

Learn more