SongtexteKi moun mo sa

Saina Manotte

Letzte Aktualisierung am: 14. März 2020
#together against coronavirus

J'ai déjà aimé, mo ja tonbé Je me suis trompée, mo konèt limbé J'ai connu l'ivresse, mais qui le dira?

Si ce n'est moi? Si ce n'est moi? Ki moun ké di ki moun mo sa Piès moun pa savé koté mo fika Ki nonm mo lé, ki fanm mo sa Si a pa mo? si a pa mo? Pa gen roun jou ki ka pasé San mo lévé, san mo sasé Ki moun mo sa Ki moun mo sa... Je me suis perdue, j'ai perdu la vue Lavi chayé mo, mo pédi mo vwa Je me suis cherchée, l'âme en cristal Ma négritude dans chaque pétale. Ki moun ké di ki moun mo sa Koté mo ka soti, koté mo ké alé Sa mo bizwen pou bat lanmò Si ce n'est moi, si a pa mo? Pa gen roun jou ki ka pasé San mo lévé, san mo sasé Ki moun mo sa Ki moun mo sa... Ki moun mo sa Ki moun mo sa Ki moun mo sa... Pa gen roun jou ki ka pasé San mo lévé, san mo sasé

  • 0

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vonMaxime Bureau

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen