SongtexteThà như giọt mưa

Phi Khanh

  • Geschrieben von:
Letzte Aktualisierung am: 22. Juli 2017
Diese Songtexte brauchen ein Review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Người từ trăm năm về như dao nhọn Dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm Dòng máu chưa kịp tràn

Dòng máu chưa kịp tràn. [Đ Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá Thà như giọt mưa khô trên tượng đá Thà như mưa gió đến ôm tượng đá Có còn hơn không, có còn hơn không Có còn hơn không, có còn hơn không Người từ trăm năm về khơi tình động Ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi Nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời. Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm Ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi Quỵ té trên đường rồi Sợi tóc vương chân người. Người từ trăm năm về qua trường Luật Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi Đau lòng ta muốn khóc Đau lòng ta muốn khóc. Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên Thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến Những giọt run run ướt ngọn lông măng Những giọt run run ướt ngọn lông măng Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.

  • 0

Letzte Aktivitäten

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen